html5 templates

Vítejte na stránkách

Pěveckého Hlasového Studia
Letohrad

Zde se můžete dozvědět informace týkající se výuky zpěvu a jeho možnostech využití jako pomoci při léčbě průduškového astmatu, stresu, poruchách soustředěnosti, …. Zabýváme se také problematikou poruch hlasu ve spolupráci s foniatrickými centry, fyzioterapeutem a dalšími odborníky. Nabídka PHS je rozšířena o doplňující předměty, které jsou spjaty s pódiovou praxí: herectví, taneční a pohybová výchova, hra na klavír a keyboard, hudební teorie a historie. Při výuce využíváme znalosti z celostní medicíny, psychosomatiky, jógy, klasické i alternativní pedagogické postupy. Veškeré znalosti a dovednosti získané v hodinách si žáci PHS ověřují a prakticky zkoušejí na pravidelných vystoupeních. 

Pavlína Kalousová Hocková, DiS.
hlasový pedagog

 

Aktuality

Milí hudební přátelé,

od května tohoto roku je možné vyučovat online pomocí Skype z pohodlí Vašeho domova. Pro podrobnější informace navštivte stránku Online výuka nebo pište na email vyukaphs@gmail.com

Těší se Pavlína Kalousová Hocková.

Publikace: 15.5.2018

Milí hudební přátelé,

na začátek mi dovolte, abych Vám popřála krásný a úspěšný vstup do nového školního roku a seznámila Vás s jeho organizací:

1. 9. – 10. 9. 2020
- domlouvání individuálních hodin, sestavování rozvrhu
- prosím o zaslání dvou termínů SMS zprávou na tel. číslo 776 161517 nebo 778 038373
- výuka bude probíhat pondělí až čtvrtek od 14:45 hodin. Pátek je vyhrazen pro skupinové předměty a taneční obor.

14. 9. 2020
- zahájení výuky individuálních předmětů dle nového rozvrhu

18. 9. 2020
- zahájení skupinových předmětů
- taneční obor od 17 do 18 h – rozdělení do skupin
- zrcadlový sál Fitcentrum Letohrad (Šedivská ul., vedle OEZ)Změny a novinky

Covid opatření

- Žáci s příznaky infekčního onemocnění se nebudou moci účastnit výuky (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, bolest břicha, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
- V případě že žák je schopen absolvovat výuku a necítí se zdravotně dobře, je možné absolvovat výuku na dálku pomocí aplikace Skype
- Před začátkem vyučování je žák povinen si umýt ruce a provést desinfekci rukou


Změny v platbách

Tento školní rok již nebudou přijímány platby v hotovosti. Úhrada výuky bude možná pouze převodem na účet ČS 1158601193/0800

Těší se Pavlína Kalousová Hocková.

Publikace: 27.8.2020

Mobirise

Spolupráce

Nahrávací studia
Kapely
Hudební projekty
Umělecké soubory
Výtvarníci
...

Výuka

POP zpěv

Zde se zaměřuji na celkové umělecké vyjádření a originalitu, jedinečnost zpěváka. Sleduji, zda tělo, hlas, ....

Klasický zpěv

Cílem výuky klasického zpěvu je naučit žáka základům pěvecké techniky, hlasové gymnastiky a hlasové ....

Rehabilitace hlasu - Poradna

Po absolvování hlasové reedukace a zlepšení funkčního zdravotního stavu hlasu jsou žáci seznámeni ....

Fonetika pro zpěváky

Cílem výuky tohoto předmětu je naučit žáka základním fyziologickým principům tvorby hlasu....

Klavír & Keyboard

Žáci se učí hrát a zpívat bez not tzv. číslovou metodou, jejíž podstatou je získat hudební zkušenosti....

Hudební teorie

Hudební pojmy a názvosloví, pohotové čtení a psaní not v G a F klíči basovém, rytmické hodnoty not a pomlk....

Tanec

Stránka se připravuje...

Dramatický obor

Zde se zaměřuji na celkovou hereckou průpravu, jejíž součástí je nejdříve poznat sám sebe: jak dýchám, jaký mám biorytmus, ....

Ceník

45 min


Kč  300
  • Na objednání / pravidelná individuální výuka jednou týdně.
  • Měsíční paušál 900 Kč

60 min


Kč  400
  • Na objednání / pravidelná individuální výuka jednou týdně.
  • Měsíční paušál 1200 Kč

30 min


Kč  200
  • Na objednání / pravidelná individuální výuka jednou týdně.
  • Měsíční paušál 600 Kč

Tanec

Kč  70-80  
  • Cena dle počtu žáků na hodinu.
  • Čtvrtletní paušál se pohybuje od 630 Kč

Dramatický obor

Kč  70-80  
  • Cena dle počtu žáků na hodinu.
  • Čtvrtletní paušál se pohybuje od 630 Kč

Reference

Příprava k talentovým zkouškám

Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2019 

VOŠ herecká Praha
Přijata v roce 2018

Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2016

Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2015

Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2010Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2008Konzervatoř Jaroslava Ježka a Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2003

Soutěže

Mezinárodní pěvecká soutěž Česko zpívá 2012

Mezinárodní pěvecká soutěž
Zlatá loutna 2009

Mezinárodní pěvecká soutěž Zlatá loutna 2009

Celostátní pěvecká soutěž
Podhorský čtyřlístek 2009

Celostátní pěvecká soutěž
Czechtalent Zlín 2008

Celostátní pěvecká soutěž Podhorský čtyřlístek 2008

Celostátní pěvecká soutěž Podhorský čtyřlístek 2008

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73