Fonetika pro zpěváky

free bootstrap templates

Cílem výuky tohoto předmětu je naučit žáka základním fyziologickým principům tvorby hlasu a seznámit ho s dalšími fakty s tímto souvisejícími (např. nejčastější poruchy hlasu, hlasová hygiena, hlasová reedukace, dechová rehabilitace, apod.). Tyto vědomosti se pak dále uplatňují při výuce pěvecké hlasové techniky (zejména při hlasové gymnastice a fitness), slouží k rychlejšímu a lepšímu pochopení správné tvorby hlasu, k cílenému cvičení…. Cvičíme-li nějaké hlasové cvičení, měli bychom vědět, co se v těle děje a co tím přesně trénujeme. Neuvědomělé cvičení jednotlivých slabik na tónech nemusí mít vždy význam a může vést k přetížení hlasu a poté i k hlasové poruše.

Pokud máme znalosti z fonetiky, jsme schopni lépe a včas rozpoznat hlasovou poruchu či nesprávnou hlasovou techniku, můžeme tak včas zabránit jejich dalšímu rozvíjení.

Obsah výuky:

  1. Akustický systém těla
  2. Fyziologie dýchání
  3. Fyziologie tvorby hlasu
  4. Nejčastější hlasové poruchy a jejich diagnostika
  5. Hlasová technika a náprava hlasu
  6. Hlasová a psychická hygiena

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73