Rehabilitace hlasu - Poradna

website templates

Hlasová rehabilitace

Hlasovou rehabilitací je zde myšleno:
 1. Nápravné cvičení hlasu při nebo po léčbě hlasových poruch (hl. reedukace)
 2. Respirační, hlasová a artikulační cvičení zaměřená na pomoc při léčbě průduškového astmatu
 3. Relaxační cvičení s kombinací respiračních a fonačních cviků jako pomoc při řešení problémů hyperaktivity, nervozity a poruchy soustředěnosti
 4. Relaxační pěvecký kurz 

Hlasové rehabilitaci vždy předchází hlasová diagnostika (viz. hlasová poradna). 

Hlasová reedukace

Je vedena ve spolupráci s odbornými lékaři - foniatry a fyzioterapeutem: 

Foniatrie:

MUDr. Ivana Nováková, Poliklinika Medika , Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové, tel.: +420 972 341 164, ordinační hodiny: středa – pátek od 6:00 – 14:00 

MUDr. Zuzana Veldová, Štefánikova 6/57, Praha-Smíchov, tel.: +420 234 651 247, (provozní budova Švandova divadla) 

MUDr. Martin Kučera, Svatohavelská ulice 266, Rychnov nad Kněžnou,

tel.: +420 494 531 185, web: www.hlascentrum.cz 

Fyzioterapie:

Pavel Alexandr Chavík, Kunčice 18, Českých bratří 264, Žamberk,

tel.: 605 862 766, e-mail: pavel.chavik@seznam.cz

Základní postup hl. reedukace (stručný popis):

 1. Pohovor: a) rozbor hlasové problematiky, b) poučení: fyziologie tvorby hlasu, hlasová a duševní hygiena (PHS využívá videodokument, na kterém můžete shlédnout fonaci hlasivek při zpěvu a při mluvě, zpomalený záznam jejich kmitu, vznik hlasových uzlíků, …) 
 2. Pořízení zvukové nahrávky a rozbor chyb, kterých se žák dopouští 
 3. Úvodní relaxace: správné držení těla, celkové uvolnění
 4. Respirace: nácvik správného dýchání a vedení dechu
 5. Fonace: nácvik měkkých začátků, posazení hlasu do rezonance
 6. Vokalizace: propojení nosových rezonančních souhlásek s vokály
 7. Závěrečná relaxace: relaxace mimických svalů, opakování úvodní relaxace
Po absolvování hlasové reedukace a zlepšení funkčního zdravotního stavu hlasu jsou žáci seznámeni s hlasovým fitness, které slouží jako prevence proti přetěžování hlasu při dlouhých pěveckých vystoupení.

Pomoc při astmatu:
Zpěv prospívá plicím, oběhovému systému, imunitě a dalším orgánům. Platnost základní hlasové techniky při léčbě astmatu se mi potvrdila v praxi. Astmatické děti, které se podrobily hlasové rehabilitaci, trpěly méně nočními záchvaty a u některých jedinců se dokonce přestaly objevovat. Je to ale záležitost značně individuální.
Zde se tedy rehabilitace zaměřuje zejména na respiraci: cvičení pro správné dýchání a vedení dechu, relaxace a posilování dýchacích svalů, nácvik dýchání pro inhalace. Celkový čas individuální lekce je 30 min. 

Pomoc při hyperaktivitě, poruchách soustředěnosti a nervozitě 
Děti trpící poruchou soustředěnosti se vydrží plně soustředit pouze několik minut a z tohoto faktu je třeba vycházet i při výuce. Uplatňuji tady střídání několika částí:
Relaxační a dechové cvičení, krátké hlasové cvičení, zpěv, výtvarná činnost, pohyb. Hodina je vedena dle momentálních potřeb žáka. Všechny části hodiny mají formu hry a cílem je pomocí zpěvu uvolnit svalstvo a celkové napětí v těle. Žáci se zde učí nejen ovládat své nálady a tělo ale také více vnímat jeho vnitřní pochody.

Relaxační kurz:
Je určen lidem bez rozdílu věku, kteří trpí častým stresem nebo by se chtěli odreagovat od běžných všedních starostí, a také pro ty, co si chtějí zpívat jen tak pro radost. Cílem je zbavit se napětí v těle a dosáhnout celkového uvolnění pomocí relaxačních, respiračních a fonačních cviků. V druhé části lekce se zpívají písně, které si žák sám vybírá dle své momentální nálady.


Hlasová poradna a diagnostika

Základním příznakem hlasové poruchy je chrapot, pokud jím dlouhodobě trpíte nebo se opakovaně stáváte ochraptělými, neměli byste váhat s návštěvou lékaře (spec. foniatra) a hlasového pedagoga. Váhání a neřešení hlasového problému může skončit u některých poruch i trvale zhoršenou kvalitou hlasu.
Chrapot vzniká dvojím způsobem: změněnou hmotou hlasivek (např. prosáknutím – otokem při zánětu či přepnutí) nebo jejich nepravidelným kmitáním. Lidé trpící hlasovou poruchou si stěžují, že jejich hlas je: zastřený, dyšný, chraplavý, vynechává,… dále že ztratil charakteristickou barvu, nebo o hlas úplně přišli (afonie). Zpěváci si všimnou, že se jejich hlasový rozsah omezuje o krajní polohy a začínají problémy i s dynamikou zpěvu.
PHS nabízí možnost poradenství formou osobní a internetové konzultace. Tato služba je provozována zdarma. Internetová poradna funguje prostřednictvím e-mailu. Doporučuji však spíše osobní kontakt.

Diagnostika
Anamnéza a analýza hlasu – subjektivní posouzení kvality hlasu přímo v PHS  a u vážnějších poruch hlasu objektivní vyšetření na odborném foniatrickém pracovišti. PHS spolupracuje s MUDr. Ivanou Novákovou - Medika, s.r.o. Hradec Králové, MUDr. Zuzanou Veldovou – Praha-Smíchov (Švandovo divadlo), MUDr. Martinem Kučerou – Centrum léčby hlasových poruch Rychnov nad Kněžnou.
Zjišťování hudebnosti a celkových předpokladů pro studium hudby nebo uplatnění v tomto oboru.

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73