Dramatický obor

free portfolio web templates

Zde se zaměřuji na celkovou hereckou průpravu, jejíž součástí je nejdříve poznat sám sebe: jak dýchám, jaký mám biorytmus, jak vnímám své tělo zevnitř, jaké mám myšlenky a vnitřní obrazy při různém tělesném i duševním rozpoložení, co je vnitřní hmat a jaká je jeho citlivost, co je to emoce, emocionální vlna, emocionální paměť, emocionální tok, rozvoj citlivosti vnitřního hmatu, co je to vědomí, ….

Na základě vlastního poznání a postupného uvědomování se, se snažím rozvíjet emocionální stabilitu, soucit, empatii, vcítění se do role. Současně pracuji na dalších technických možnostech – rezonance, artikulace, rozsah tělesného pohybu, práce s prostorem, kostýmem, …


Hlavní části hodiny:

  1. Herecké naladění 
  2. Dechová a koncentrační cvičení (formou hry) 
  3. Hlasová a artikulační cvičení (formou hry), zpěv
  4. Jevištní pohyb, tanec, pantomima
  5. Krátké dramatické úlohy, herecké etudy
  6. Tvorba dramatu a práce s textem 
Doplňující části hodiny:

Dějiny divadla, aktuality z divadelního prostředí, tvorba kostýmů, kulis, rekvizit, výtvarná činnost, …

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73