POP zpěv

website templates
Zde se zaměřuji na celkové umělecké vyjádření a originalitu, jedinečnost zpěváka. Sleduji, zda tělo, hlas, emoce, myšlenka odpovídá tomu, co je právě zpíváno včetně technického a stylového provedení. Cílem výuky je, aby žáci sami dokázali interpretovat svou vlastní autorskou tvorbu.
Výuka obsahuje tyto části:

  1. Úvodní relaxace – uvolnění akutních psychických a tělesných blokád, uvědomění těla, správné držení páteře, ….
  2. Dechová cvičení – posilování dechového svalstva, cvičení na zvětšení kapacity plic, práce s vnitřním dechovým prostorem, rehabilitační dechová cvičení
  3. Hlasová cvičení – rezonanční cvičení, sladění dechové opory s rezonátory, posilování hlasových svalů a jejich koordinace v kombinaci s rezonančními cviky, dynamická rezonanční cvičení v kombinaci hlasového fitness
  4. Vokalizační cvičení – propojení rezonance s vokálem v různých melodických stylech, přenášení rezonančního bodu během zpěvu vokálu, vyrovnání vokálů, …
  5. Pěvecká cvičení – nácvik legata, glizy, swingová a bluesová technika, melodické ozdoby, improvizace, vnitřní melodická tvorba vycházející z těla, psychosomatická výrazová cvičení – příprava na chanson, hlubinná herecká cvičení v kombinaci s pěveckou tvorbou, energetická pěvecká cvičení, rytmické feelingy v kombinaci s výrazovými, práce s timingem a biorytmem v souvislosti s psychosomatickými projevy, pěvecko-pohybová cvičení, další specifická cvičení dle stylu
  6. Interpretace různých stylů populární a rockové hudby dle výběru a požadavků žáka, zpěv na mikrofon, skladba, možnosti hudební produkce
  7. Jevištní provedení – práce s jevištním prostorem, taneční improvizace v kombinaci s rytmickým feelingem a timingem, taneční a pohybová choreografie, psychologický rozbor skladby zahrnující analýzu emocí na základě psychosomatiky – z toho vycházející tvorba pohybu včetně pěveckého vyjádření
  8. Doplňující část – herecká meditace, odstranění strachu a bloků vnitřní tvorby, výtvarná činnost

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73