Hudební teorie

bootstrap html templates

Tři fáze výuky: 

  1. Základy hudební teorie – hudební pojmy a názvosloví,  čtení a psaní not v G a F klíči basovém, rytmické hodnoty not a pomlk, praktické znalosti stupnic, intervalů a akordů, základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních, hudební formy, základní harmonické funkce, analýza skladeb,…..
  2. Praktická sluchová, intonační a rytmická průprava – rozvoj hudebního sluchu a představivosti: reprodukce a analýza předehraných tónů, intervalů (čistých, velkých i malých), akordů, stupnic; přenášení tónů z jiných oktáv do své hlasové polohy, reprodukce a sluchová analýza dvojzvuku, trojzvuku, čtyřzvuku a zpěv kteréhokoli tónu z různých znějících dvoj-i vícezvuků, reprodukce melodicko-rytmických útvarů, sluchová analýza skladby či písně, notový záznam předehrané rytmizované melodie, zpěv z listu - rozvoj rytmického vnímání: reprodukce předehraných rytmických útvarů či rytmizovaných melodií, reprodukce rytmických cvičení z listu
  3. Hudební historie a literatura – artificiální a nonartificiální hudba

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73