Klasický zpěv

website templates
Cílem výuky klasického zpěvu  je naučit žáka základům pěvecké techniky, hlasové gymnastiky a hlasové hygieny. Seznámí se také s historií zpěvu a hudby. Znalost hudební historie je důležitá pro správnou interpretaci skladeb. Výuka je vedena dle možností a schopností žáka a dle jeho zdravotního stavu.
Vyučovací lekce je rozdělena na 4 části: 

  1. Úvodní relaxace - Tělesná a duševní příprava zahrnuje relaxační dechová, meditační a pohybová cvičení s cílem celkového uklidnění organizmu, zvýšení koncentrace sám na sebe, uvolnění napětí v těle a pěstování tzv. vnitřního hmatu. Výsledkem těchto cvičení je snadnější proveditelnost nácviku pěvecké a hlasové techniky a zlepšení tvůrčí aktivity žáka.
  2. Nácvik pěvecké a hlasové techniky ve cvičeních - Dechová, hlasová, vokalizační, intonační a rytmická cvičení, zpěv z not, improvizace – vlastní pěvecká a hudební tvořivost
  3. Nácvik skladeb - Znalosti a dovednosti z předchozí části si žáci ověřují v praxi při nácviku skladeb. Repertoár je vybírán individuálně vzhledem k věku, duševnímu rozpoložení a pěveckým či hlasovým schopnostem žáka. Každý zpěvák klasické hudby má ve svém repertoáru zařazeny písně lidové a díla českých a zahraničních autorů všech základních historických stylů,… včetně soudobé hudby (Janáček, Martinů,…). Nevyhýbáme se také trendům současnosti jako je např. muzikál, pop opera, rock opera,… Velký důraz je kladen na správnou stylovou interpretaci jednotlivých skladeb.
  4. Doplňující část - Slouží k rozvoji tvořivosti, představivosti a udržení soustředěnosti při výuce. Nemá své pevné časové místo v hodině a je zařazována dle potřeby žáka. Jedná se o činnost výtvarnou, pohybovou, hereckou. Je nezbytným doplňkem nácviku skladeb – deklamace zpívaného textu, příprava jevištního provedení, prostor pro celkovou seberealizaci.

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73