O Pěveckém hlasovém studiu

"Zpěv = životní styl"

portfolio site templates

Celostní přístup k pěvecké tvorbě a její výuce zahrnuje péči o hlas, psychiku, ducha, rozvoj vnitřní tvořivosti, životní poslání, tělo a celkovou životosprávu.

Metody výuky vychází především z osobní zkušenosti a studia Pavlíny Kalousové Hockové:

 Jóga, hlasová gymnastika a fitness hlasového a dechového svalstva, základní metodika výuky zpěvu Berklee Colledge of Music, herecké techniky včetně hlubinných, psychologické postupy k odstranění bloků tvořivosti dle Julie Cameronové, práce s dětským traumatem dle M. Klineové a P. A. Levine, metody používané ve zdravotnictví – hlasová reedukace, dechová rehabilitace, fyzioterapeutické postupy ve spolupráci s foniatrickými centry, fyzioterapeuty a odborníky z oblasti psychosomatiky.

Mobirise

Spolupráce

Nahrávací studia
Kapely
Hudební projekty
Umělecké soubory
Výtvarníci
...

Pavlína Kalousová Hocková, DiS.

„Pravé já je tvořivý střed v našem nitru“  (Paul Brunton)

Cílem mé umělecké a pedagogické práce je předat zkušenost vnitřní tvorby, spojit se s naším vnitřním tvořivým dítětem a nasměrovat člověka k vlastní umělecké cestě seberealizace.

Umělecká činnost (od r. 2001):

Populární hudba:

Koncertní, muzikálové a dancingové vystoupení u nás a v zahraničí - zahrnuje všechny styly pop music včetně jazzu, rocku a hudebních crossover projektů

Klasická hudba – operní zpěv

Komorní koncerty u nás a v zahraničí – duchovní a muzikálová hudba, operní árie

Vlastní autorská tvorba

:: Prolínání uměleckých stylů – crossover – komponovaná vystoupení, vernisáže, festivaly, výročí
:: Moderní duchovní hudba – spolupráce s výtvarníky
:: Propojování operního a chorálového zpěvu s etno prvky a tanečními rytmy
:: Relaxační hudba

V současné době pracuji na svém novém hudebním projektu určenému k rozvoji dětské taneční tvorby. 

Pedagogická činnost (od r. 1999):

Dřívější působení: ZUŠ Jablonné nad Orlicí, Králíky, Letohrad, ZvŠ Jablonné n. O.
Nyní: PHS – soukromá praxe 

Vzdělání

 

Všeobecné: Gymnázium
Umělecké: Konzervatoř

Sólový klasický zpěv:
Bc. Martina Forštová, MgA. Hana Medková (konzervatoř Pardubice)

Sólový popový zpěv:
Lída Nopová (státní konzervatoř Praha)

Klavír:
MgA. Andrea Faltusová (2 cykly ZUŠ, 3 roky konzervatoř Pardubice)  

Nástavbové: 

Kurz zaměřený na doprovody, improvizaci, harmonii a informace o hudbě etnické, world music a pop music (garant a lektor: PaedDr. Zdeněk Berger, Ph.D.)

Keyboard – Hra na elektronické klávesové nástroje (Vzdělávací program Pedagogického centra v Hradci Králové, garant Mgr. Hana Žatečková)

Metodika výuky zpěvu Berklee Colledge of Music 

Hlasová rehabilitace a fonetika:

Soukromé studium: konzultace s MUDr. Ivanou Novákovou (včetně cvičení a absolvování hlasové reedukace prakticky sama na sobě)

Konzervatoř Pardubice
Diplomová práce – Využití pěvecké hlasové techniky při hlasové reedukaci a léčbě Asthma bronchiales – obhájena

Prostudovaná literatura:

>> Alexej Novák: Foniatrie a pedaudiologie II, Praha, vlastní náklad, 2007, 176 s.
>> Vlasta Hudecová – Peter Krbaťa: Typy fonačných porúch u spevákov a iných hlasových profesionálov, možnosti ich reedukácie, Bratislava, Ústredná knižnica a ŠIS, 1991, 42 s.
>> František Paleček a kolektiv: Patofyziologie dýchání, Praha, Academia, 1999, 402 s.
>> Vítězslav Kolek a kolektiv: Pneumologie pro magistry a bakaláře, Olomouc, Univerzita Palackého, 2005, 82s
>> B. Hála a M. Sovák: Hlas, řeč, sluch, Praha, SPN, 1962
>> Anton Kollár: Dysfonie, Praha, Společnost všeobecného lékařství ČSL JEP, 2001, 9 s.
>> Jan. G. Švec: Fyziologická akustika zpěvního hlasu: Nový pohled na starý problém, 60. akustický seminář a 36. akustická konference – sborník, Praha, ČVUT a Česká akustická společnost, 2000, 219 – 226 s.
>> Fr. Salajka, St. Konštacký, V. Kašák, J. Dindoš: Asthma Bronchiale – doporučený léčebný a diagnostický postup pro všeobecné praktické lékaře, Praha, Společnost všeobecného lékařství ČSL JEP, 2005, 10 s.
>> E. Zdařilová, K. Burianová, M. Mayer, O. Ošťádal: Techniky plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie při poruchách dýchání u neurologicky nemocných, Praha, Neurologie pro praxi 5/2005
>> E. Burdová: Správné dýchání vede ke zdraví, Příbram, ZDVPP
>> M. Grepl, J. Pešák, K. Vojtěchovský: Změny polohy hrtanu při intonaci
>> Lilli Lehmannová: Umění zpívat, Praha, Edition Resonus, 2005, 126 s.
>> František Tugendlieb: Hlasová výchova popového zpěvu 

Psychologie a psychosomatika:

Studium a soukromé lekce integrální jógy, soukromé studium v oblasti psychosomatiky v umění, Herecké techniky a zdroje herecké tvorby – Doc. Václav Martinec, přednášky z oblasti hlubinné psychologie, neurologie pro učitele, soukromé studium biomuzikologie – neuromuzikologie

Další zájmy:

Permakultura, živá strava, cestování , ...Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73