Obligátní klavír /
Hra na keyboard

web builder

Hra na keyboard. Výuka je rozdělena na 4 části:

  1. Rozvoj hudebnosti a hudebních dovedností - Žáci se učí hrát a zpívat bez not tzv. číslovou metodou, jejíž podstatou je získat hudební zkušenosti ještě před hraním z not. Tento způsob výuky je naprosto nenásilný, přirozeně učí žáka nejen základním dovednostem hry, ale zejména dobře cítit rytmus a základní harmonické funkce, dále rozvíjet hudební myšlení a schopnost improvizace. Již v této fázi výuky se používají základní funkce keyboardu : volba zvuků, automatický doprovod, nahrávání, apod. Sluchově zažitý hudební materiál je pak zapisován do not.
  2. Teoretická a technická část - prstová cvičení, stupnice a akordy, technická cvičení dle klavírní školy, etudy, hra z listu 
  3. Přednesová část - výuka správné interpretace základních hudebních stylů včetně populární hudby
  4. Skladba, aranžování, práce s midi - Zde se žáci učí nejdříve tvořit a aranžovat hudební instrumentální základy (tzv. half-playback – doprovod ke zpěvu) a seznamují se tak s harmonií a aranžováním v praxi. Žákovi se dle jeho možností a schopností zadá nahrávka určené skladby, následuje sluchová analýza, formový, harmonický a instrumentální rozbor. Po té se začne daná skladba tvořit a aranžovat přímo pomocí keyboardu ve formátu midi. Po osvojení základních principů žáci tvoří vlastní skladby.  

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73