Back

Zahájení výuky 2022/2023

1.9. – 9.9. 2022

  • domlouvání individuálních hodin, sestavování rozvrhu
  • prosím o zaslání dvou termínů SMS zprávou na tel. číslo 776 161517 nebo 778 038373
  • výuka bude probíhat od 12.9. 2022 – pondělí až pátek od 14:30 hodin
  • nejpozději 11.9. budete SMS zprávou pozváni na první lekci
  • o tanečních lekcích Vás budu informovat nejpozději do 30. 9. 2022

Těším se na Vás 😊

Pavlína Kalousová Hocková, DiS.

Upozornění

Žáci s příznaky infekčního onemocnění se nebudou moci účastnit výuky (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, bolest břicha, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

  • V případě že žák je schopen absolvovat výuku a necítí se zdravotně dobře, je možné absolvovat výuku na dálku pomocí aplikace Skype
  • Před začátkem vyučování je žák povinen si umýt ruce a provést desinfekci rukou