Back

#05 – Hlasové svaly – Jejich trénování a vliv na propojování rejstříků, …

Tento díl se zaměřuje na hlasové svaly – vnitřní a vnější napínač hlasových vazů. Pravidelným trénováním a posilováním těchto svalů můžeme zlepšit výdrž a flexibilitu hlasu, jeho dynamiku, propojení rejstříků, barevnost hlasu, hlasový rozsah. Další výhodou těchto cvičení je prevence proti ochabnutí a tím i stárnutí hlasu. Mohou být prospěšná pro zpěváky, kteří potřebují zpívat i několik hodin v dancingových, zábavových či plesových kapelách.

Obsah:

  • 0:00 Úvod
  • 0:30 Fyziologie: práce vnitřního a vnějšího napínače, jak funguje jejich posilování, vliv na hlas
  • 7:40 3D animace s hlasovou ukázkou
  • 8:29 Propojování rejstříků, dynamika a barva hlasu, hlasový zlom, přeskok hlasu
  • 12:55 Cvičení – dynamické, oktávové
  • 14:46 Etuda s Elvisem
  • 17:55 Závěr
  • 18:12 Veselý moment z natáčení

Dotazy posílejte na email zpevotipy@gmail.com